UXDE dot Net

Trường THCS-Nguyễn Huệ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 2018-2019

Posted by on

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư số 11/2014TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; Thông tư số 18/2014TT-BGDĐT ngày 26/05/2014 về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản.

Hướng dẫn chi tiết tuyển sinh lớp 6

Xem thêm: Trường THCS Nguyễn Hệ

Post Tags:

About the Author

nghue Đại

You can find Đại on , and .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *