Thư Viện

Posted by on

Thông tin thống kê của thư viện nhà Trường THCS Nguyễn Huệ

Xem chi tiết Tên ấn phẩm Họ và tên tác giả Chủng loại Ai đã mượn ?
TKNV-00557 Chiến thuật ôn tập Ngữ văn lớp 9 luyện thi vào 10 bằng sơ đồ tư duy Trịnh Văn Quỳnh Sách tham khảo văn Đang mượn
TKNV-00556 Bứt phá điểm thi THPT Quốc gia Chí Bằng Sách tham khảo văn Đang mượn
TKTO-00651 Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán THCS bất đẳng thức và cực trị trong hình học phẳng Nguyễn Đức Tấn Sách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00650 Tổng hợp các bài Toán phổ dụng hình học 9 Vũ Thế Hựu Sách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00649 Số học và Toán rời rạc Nguyễn Tất Thu Sách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00648 Đẳng thức, Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong hình học Nguyễn Tất Thu Sách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00647 Tài liệu bồi dưỡng giỏi Toán THCS và luyện thi vào lớp 10 Nguyễn Văn Vĩnh Sách tham khảo toán Đang mượn
TKTO-00646 Phương Trình Đại số Nguyễn Tất Thu Sách tham khảo toán Đang mượn
TKLS-00094 Hướng dẫn ôn tập nhanh – hiệu quả câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sủ 12 Phạm Văn Đông Sách tham khảo lịch sử Đang mượn
TKLS-00093 Hướng dẫn ôn tập nhanh – hiệu quả câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sủ 12 Phạm Văn Đông Sách tham khảo lịch sử Đang mượn
TKLS-00092 Giải quyết những vấn đề khó trong ôn thi HSG trung học phổ thông môn Lịch sử Trần Thùy Chi Sách tham khảo lịch sử Đang mượn
TKLS-00091 Giải quyết những vấn đề khó trong ôn thi HSG trung học phổ thông môn Lịch sử Trần Thùy Chi Sách tham khảo lịch sử Đang mượn
SĐC-00063 Tài liệu học tập Ngữ văn Hải Dương (dành cho học sinh THCS) Vũ Văn Lương Sách địa chí Trong kho
SĐC-00062 Tài liệu học tập Ngữ văn Hải Dương (dành cho học sinh THCS) Vũ Văn Lương Sách địa chí Trong kho
SĐC-00061 Tài liệu học tập Ngữ văn Hải Dương (dành cho học sinh THCS) Vũ Văn Lương Sách địa chí Trong kho