Liên Hệ

Posted by on

Thông tin liên hệ của Trường THCS Nguyễn Huệ

Trường THCS Nguyễn Huệ
Địa chỉ: Lai Cách – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương – ĐT: 03203.786204
Web: http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn – Email: nguyenhuecghd@gmail.com