Giới thiệu

Posted by on

Ban Giám hiệu của nhà Trường THCS Nguyễn Huệ

Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Lê Thanh Hải

Năm sinh: 1978

Nơi ở hiện nay: Tứ Minh – TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 786204

Email: lethanhhai223@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thạch Tuyến

Năm sinh: 1972

Nơi ở hiện nay: 54 Nguyễn Thị Duệ – Thanh Bình – TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 786204

Email: dotuyennhcg@gmail.com

Năm học 2018 – 2019:

Hiệu trưởng: Đ/c Vũ Thị Thủy

Phó hiệu trưởng: Đ/c Lê Thanh Hải
Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến

Tháng 6/2019

PHT Phụ trách: Đ/c Lê Thanh Hải

Phó hiệu trưởng: Đ/c Đỗ Thạch Tuyến